Въпреки че свещите носят релаксация,

спомени и комфорт, техният пламък

може да бъде опасен, когато не се наблюдава.

За да сме сигурни, че вие

горите свещите си безопасно, моля

прочетете насоките, които имаме за вас по-долу.

Преди да запалите свеща
Untitled-45.gif

Уверете се, че фитила не е по-дълъг от 5мм, при нужда го срежете. Това ще предотврати неравномерното разтапяне на восъка.

Оставете свеща да гори 2-3 часа всеки път, когато я запалите. Това ще помогне на свещта да гори равномерно и няма да се образува тунел.

Не забравяйте да отрежете фитила преди всяко горене!

Никога не оставяйте горяща свещ без надзор или запалена, докато спите. Ако ще излезете от стаята или ще си лягате, не забравяйте първо да угасите всички свещи.

Не изгаряйте свещ докрай. За мерки за безопасност спрете да горите свещта, когато в съда остане 5см восък.

Загасете свещта, ако пламъкът стане твърде висок или трепти многократно. Преди да запалите отново, оставете свещта да изстине, отрежете фитила и запалете отново.

Никога не палете свещ върху или близо до леснозапалими предмети. Дръжте запалените свещи далеч от мебели, завеси, спално бельо, килими, книги, хартия, запалими декорации и др.

Съхранявайте свещите на място, недостъпно за деца и домашни любимци. Не поставяйте запалени свещи, където могат да бъдат съборени от деца, домашни любимци или някой друг.

След запалване на свеща
Untitled-4567.gif
При гасене

Не използвайте вода, за да загасите свеща, това може да причини пръскане на горещия восък и да счупи стъкленя съд.

Преди да излезете от стаята, уверете се, че свещта ви е напълно изгасена и няма блясък идващ от фитила.

Не докосвайте и не местите свещта, докато не изстине напълно.